Messaġġ mis-Segretarju.

Messaġġ mis-Segretarju tal-Floriana Football Club.

Floriana FC jirringrazzjaw lill-players u lill-partitarji fi tmiem l-istagun 2017/18. Id-determinazzjoni tal-partitarji tqawwilna qalbna ghall-istagun li gej. Il-hidma tkompli ghaddejja; il-gimghat li gejjin huma determinanti ghall-klabb taghna. Grazzi tal-appogg.

Dione Borg 
Segretarju Floriana FC.

Share Now
Alan Michael Vella

Alan Michael Vella is a young football enthusiast with a passion for Floriana FC, he's been given the responsibility of the club's official website following a successful spell in managing the club's ...

All Posts

Related Post

Leave us a reply